Adsorpcja

Adsorpcja to usuwanie z wody rozpuszczonych zanieczyszczeń organicznych powodujących barwę i zapach wody. Proces ten polega na wiązaniu usuwanych zanieczyszczeń na powierzchni adsorbenta. Z uwagi na poziom zanieczyszczenia wód syntetycznymi związkami organicznymi, które w niewystarczającym stopniu są usuwane w procesach koagulacji, sedymentacji i filtracji, adsorpcja jest procesem praktycznie niezbędnym w układach oczyszczania tych wód.

Adsorbentem najczęściej stosowanym w oczyszczaniu wody są węgle aktywne
w postaci ziarnistej, granulowanej oraz pylistej. O skuteczności i przydatności węgli aktywnych w oczyszczaniu wody decydują przede wszystkim: pojemność adsorpcyjna, wielkość powierzchni właściwej, wielkość porów i ich rozkład, uziarnienie oraz wytrzymałość na ścieranie i kruszenie.

Oferujemy szeroką gamę węgli aktywnych

Zobacz materiały multimedialne