« Realizacje »
 • Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie: Pierwsza instalacja flotacji ciśnieniowej zastosowana do uzdatniania wody pitnej
 • Magazyn chloru na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew: Najnowocześniejsza instalacja neutralizacji chloru w Polsce.
 • Budynek Ozonowania Pośredniego i Filtrów Węglowych w Warszawie: Największa realizowana inwestycja wodociągowa w Polsce.
 • SUW 25 Czerwca w Radomiu
 • SUW w Kobiernicach - komora dezynfekcji UV
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Malczew
 • Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Łabędy”
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Lesiów”
 • Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Potkanów”
 • Modernizacja w ZUW Raba ( ultrafiolet)
 • ROZBUDOWA SUW '25-GO CZERWCA'
 • Rozbudowa komór filtracyjnych SUW "Malczew"

SUW 25 Czerwca w Radomiu - rozruch 01-07-2015

Przystąpiliśmy do rozruchu nowo budowanego obiektu stacji filtrów I stopnia na SUW 25 Czerwca w Radomiu.

Po uruchomieniu systemu dezynfekcji UV zlokalizowanego na istniejącej pompowni S"starego" budynku filtrów obecnie rozruchowi podlega 8 jednostek filtracyjnych SE-PREF produkcji AQUA SEEN o średnicy nominalnej DN3000 każda zabudowanych w nowo powstałej hali filtrów I stopnia. Dodatkowo uruchamieniu podlega nowa instalacja dwutlenku chloru bazująca na rozwiązaniu Alldos.

 

Powrót