« Realizacje »
 • Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie: Pierwsza instalacja flotacji ciśnieniowej zastosowana do uzdatniania wody pitnej
 • Magazyn chloru na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew: Najnowocześniejsza instalacja neutralizacji chloru w Polsce.
 • Budynek Ozonowania Pośredniego i Filtrów Węglowych w Warszawie: Największa realizowana inwestycja wodociągowa w Polsce.
 • SUW 25 Czerwca w Radomiu
 • SUW w Kobiernicach - komora dezynfekcji UV
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Malczew
 • Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Łabędy”
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Lesiów”
 • Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Potkanów”
 • Modernizacja w ZUW Raba ( ultrafiolet)
 • ROZBUDOWA SUW '25-GO CZERWCA'
 • Rozbudowa komór filtracyjnych SUW "Malczew"

Uruchomienie SUW Potkanów po rozbudowie w ramach kontraktu nr 15 w Radomiu 09-10-2013

Kolejny obiekt realizowany przez nas przechodzi fazę rozruchu.

W ramach prowadzonych prac wykonano:

 • wstawieniejednostki filtracyjnej SE-PREF DN1200 na I stopniu filtracji,
 • wstawienie jednostki filtracyjnej SE-PREF DN1200 na II stopniu filtracji
 • rozbudowa zestawu pompowego
 • modyfikacja układu napowietrzania o zabudowanie nowego aeratora.
Powrót