« Realizacje »
 • Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie: Pierwsza instalacja flotacji ciśnieniowej zastosowana do uzdatniania wody pitnej
 • Magazyn chloru na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew: Najnowocześniejsza instalacja neutralizacji chloru w Polsce.
 • Budynek Ozonowania Pośredniego i Filtrów Węglowych w Warszawie: Największa realizowana inwestycja wodociągowa w Polsce.
 • SUW 25 Czerwca w Radomiu
 • SUW w Kobiernicach - komora dezynfekcji UV
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Malczew
 • Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Łabędy”
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Lesiów”
 • Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Potkanów”
 • Modernizacja w ZUW Raba ( ultrafiolet)
 • ROZBUDOWA SUW '25-GO CZERWCA'
 • Rozbudowa komór filtracyjnych SUW "Malczew"

Zbiorniki wodociągowe "Górka Narodowa wschód" 19-07-2016

Zadanie inwestycyjne w Krakowie zakończone sukcesem!

 

Zbiorniki  zapewnią rezerwę wyrównawczą i awaryjną dla północno-wschodniej części miasta Krakowa. Pozwolą również na stabilizację ciśnienia wody  na sieci wodociągowej i zminimalizują problem negatywnych skutków awarii głównych magistral.

Wykonawca: konsorcjum firm IDS-BUD S.A. oraz AQUA-SEEN Sp. z o.o.

W ramach budowy zbiorników wodociągowych "Górka Nadodowa wschód" opracowaliśmy dokumentację projektową - projekt wykonawczy, projekt powykonawczy, uzyskaliśmy także decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz kompleksowe wykonanie robót budowlano - instalacyjnych.

Wybudowaliśmy:

- 2 zbiorniki wodociągowe o objętości 15000 metrów sześciennych każdy wraz z wyposażeniem technologicznym,

komory zasuw usytuowanej pomiędzy zbiornikami, w której znajdują się:

 • hala armatury,

 • rozdzielnia NN,

 • hydrofornie 2 kpl. (1 zestaw sieciowy, 1 zestaw technologiczny),

 • chlorownia na podchloryn sodu,

 • pomieszczenie techniczne,

 • węzeł sanitarny,

 • układ komunikacji pionowej,

- zbiornik retencyjny dla wód przelewowych i spustowych wraz z wyposażeniem technologicznym, o pojemności około 300 metrów sześciennych,

- zbiornika retencyjnego dla wód opadowych, o pojemności około 300 metrów sześciennych,

infrastruktury zewnętrznej, w skład której wchodzić będą:

 • rurociąg przelewowo-spustowy DN 600/400 mm, wraz z komorą tłumienia energii,

 • sieć wodociągowa DN 400 mm,

 • elementy odwodnienia terenu, tzn. rów opaskowy otwarty, wpusty uliczne, zbiornik retencyjny wód opadowych,

 • kanalizacja sanitarna DN 150/400 mm,

- droga dojazdowa wewnętrzna,

- ogrodzenie i oświetlenie zewnętrzne terenu,

- zagospodarowanie i zazielenienie terenu,

- odwodnienie terenu i wjazdu.

Czas realizacji: 1 kwietnia 2014 - 24 listopada 2015

Wartość inwestycji: 16 727 285,27 PLN netto, 20 574 460,88 PLN brutto.

Powrót