« Realizacje »
 • Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie: Pierwsza instalacja flotacji ciśnieniowej zastosowana do uzdatniania wody pitnej
 • Magazyn chloru na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew: Najnowocześniejsza instalacja neutralizacji chloru w Polsce.
 • Budynek Ozonowania Pośredniego i Filtrów Węglowych w Warszawie: Największa realizowana inwestycja wodociągowa w Polsce.
 • SUW 25 Czerwca w Radomiu
 • SUW w Kobiernicach - komora dezynfekcji UV
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Malczew
 • Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Łabędy”
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Lesiów”
 • Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Potkanów”
 • Modernizacja w ZUW Raba ( ultrafiolet)
 • ROZBUDOWA SUW '25-GO CZERWCA'
 • Rozbudowa komór filtracyjnych SUW "Malczew"

Projekty modernizacji dla Zakładu Wodociągu Północnego oraz Zakładu Wodociągu Praskiego 17-11-2014

Firma Aqua Seen Sp. z o.o., zgodnie z Zamówieniem nr 2/QA/2012 z dnia 16.07.2012 opracowała koncepcję modernizacji Zakładu Filtrów Pośpiesznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wodociągu Północnego w Wieliszewie.

Koncepcja obejmowała branżę technologiczną, budowlaną, elektryczną i AKPiA. W ramach koncepcji przewidziano między innymi: wymianę żelbetowego drenażu płytowego z dyszami filtracyjnymi na jednopłaszczyznowy drenaż szczelinowy ze stali kwasoodpornej, dokonano doboru nowych złóż filtracyjnych (bez żwirowego złoża podtrzymującego) oraz doboru technologii związanej z zastosowaniem nowych złóż filtracyjnych, co stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia odpowiednich badań technologicznych, w celu podjęcia decyzji, co do ostatecznego wyboru złóż filtracyjnych, przewidziano wykonanie instalacji do zrzutu pierwszego filtratu (z zawracaniem wody do komory ssawnej Pompowni I st.), przeanalizowano i oceniono zasadność sterowania procesami płukania filtrów i/lub zrzutu pierwszego filtratu z wykorzystaniem pomiaru mętności (lub liczby cząstek) w wodzie. 
 
Dokonano analizy zasadności wymiany oraz przedstawiono wytyczne do projektowania: 
 
- armatury w oprzyrządowaniu filtrów, 
- armatury na instalacji wody do płukania (przy pompach i na rurociągach wody do płukania), 
- armatury na instalacji powietrza do płukania (przy dmuchawach oraz na rurociągach powietrza do płukania), 
- zespołów pompowych wody do płukania filtrów firmy WAFA POMP typu 50B40, 
- dmuchawy produkcji DDR typu GKRV 400/650, 
- AKP i układów sterowania, 
- układów zasilania. 
 
Przeprowadzono ocenę stanu ogólnobudowlanego filtrów i określono zakres robót niezbędnych do dalszego wieloletniego użytkowania filtrów w szczególności w zakresie stanu zbrojenia i stanu betonów ścian i koryt zbiorników. 
 
Opracowaliśmy również wielobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową na modernizację instalacji wapna na terenie Zakładu Wodociągu Północnego w Wieliszewie.
 
Dodatkowo w ramach zamówienia 3/QA/2012 opracowaliśmy dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji odparowalników chloru wraz z instalacją w Zakładzie Wodociągu Praskiego w Warszawie w zakresie:
 
- wymiana dwóch odparowalników łącznie z instalacjami węzłów rozdzielczych chloru, osprzętu towarzyszącego w pomieszczeniu chloratorów i odparowalników,
- wymiana instalacji węzła przyłączeniowego Cl2 łącznie z osprzętem towarzyszącym w pomieszczeniu magazynu pojemników z chlorem.
Powrót