« Realizacje »
 • Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie: Pierwsza instalacja flotacji ciśnieniowej zastosowana do uzdatniania wody pitnej
 • Magazyn chloru na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew: Najnowocześniejsza instalacja neutralizacji chloru w Polsce.
 • Budynek Ozonowania Pośredniego i Filtrów Węglowych w Warszawie: Największa realizowana inwestycja wodociągowa w Polsce.
 • SUW 25 Czerwca w Radomiu
 • SUW w Kobiernicach - komora dezynfekcji UV
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Malczew
 • Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Łabędy”
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Lesiów”
 • Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Potkanów”
 • Modernizacja w ZUW Raba ( ultrafiolet)
 • ROZBUDOWA SUW '25-GO CZERWCA'
 • Rozbudowa komór filtracyjnych SUW "Malczew"

Kontrakt nr 15 w Radomiu 18-01-2015

W ramach kontraktu nr 15 wykonaliśmy dla miasta Radomia:
 
1. Przebudowę (modernizację) komór filtracyjnych SUW „Malczew" zlokalizowanej w rejonie ul. Wiertniczej i Janiszpolskiej na terenie miasta Radomia.
 
2. Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody „ZS-go Czerwca" zlokalizowanej przy ul. 25-go Czerwca 70 na terenie miasta Radomia.
 
3. Przebudowę (modernizację) stacji uzdatniania wody „Potkanów" przy ul. Warsztatowej w Radomiu.
 
4. Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody „Lesiów” zlokalizowanej na działce nr 816/1, 466/1 w miejscowości Lesiów, gmina Jastrzębia.
Roboty wykonano w terminie: od 30.08.2012 r. do 01.07.2014 r. (30.09.2014)
Łączna wartość wykonanych prac wynosiła: 10 205 985,98 PLN netto
 
Wykonaliśmy następujące prace:
 
Zadanie 3.1 SUW „,Malczew”
 
- renowację komór filtracyjnych poprzez położenie wodoszczelnych powłok,
wykonanie uszczelnienia zbiornika wody do płukania filtrów z foli PVC,
- dostawę i montaż systemu drenażowego system SE-LOP (drenaż szczelinowy z drutu ze stali
kwasoodpornej o przekroju trójkątnym) firmy AQUA SEEN Sp. z 0.0 z nakładkami ze stali nierdzewnej
w sześciu komorach filtracyjnych,
- zasypanie sześciu komór filtracyjnych złożem chalcedonitowym w ilości 192,814 m3,
- dostawę i montaż sześciu wież aeracyjnych (napowietrzających) NT-DES-200/4,48-ST304 z
odkraplaczem,
- dostawę i montaż układu wentylacji nawiewno-wyciągowej wież napowietrzających i hali filtrów
otwartych wraz z montażem urządzeń wentylacyjnych,
- malowanie ścian i sufitów hali filtrów i sterowni stacji uzdatniania wody,
- wykonanie rozruchu filtrów oraz kompleksowe uruchomienie zamontowanych urządzeń.

Zadanie 3.2 SUW „25 Czerwca”

- dostawę i montaż czterech pomp pośrednich (3P+1R) VOGEL PUMPEN typ LSB 150-125-315 SlNL2 3004
- dostawę i montaż dwóch pomp płuczących (1P+1R) VOGEL PUMPEN typ LM 125-315 U1NN-3004,
- dostawę i montaż ośmiu filtrów SE-PREF DN 3000 firmy AQUA SEEN Sp. z o.o. do usuwania żelaza z wody surowej
- dostawę i montaż rurociągów technologicznych w nowym budynku filtracji lze stali nierdzewnej AISI 304L PN10 wraz z armaturą,
- dostawę i montaż dwóch generatorów dwutlenku chloru Oxiperm C 164D wraz ze zbiornikami procesowymi kwasu solnego i chlorynu sodu oraz wanną wychwytującą, szafkami transferowymi zewnętrznymi, instalacją zasilającą i tłoczną oraz absorberem oparów,
- dostawę i montażnowego filtra SE-PREF DN 3000 firmy AQUA SEEN Sp. z o.o. ze złożem katalitycznym do usuwania manganu z wody,
- wymianę złoża filtracyjnego w dwóch filtrach DN3000 UFP 120 Hi Flo 9 Special firmy Culligan oraz uzupełnienie złoża katalitycznego w trzech filtrach DN3000 UFP 120 Hi Flo 9 Special firmy Culligan,
- dostawę i montaż układu dozowania KIVlno4 celem aktywacji złoża katalitycznego,
- dostawę i montaż lampy UV Spektron 65oe DNBOO,
- dostawę i montaż rurociągów technologicznych w istniejącym budynku z rur stalowych czarnych bez szwu PN 10 ocynkowanych (kolektory główne, przewody dochodzące do filtrów Ilo, przewody przy lampie UV) oraz z rur ciśnieniowych PVC PNlO (przewody wody płucznej od kolektora do filtrów Ilo) wraz z armaturą,
- dostawę i montaż osuszacza powietrza DST typ R-062PR wraz z montażem kanałów w istniejącym budynku,
- kompleksowe uruchomienie wszystkich urządzeń stacji.

Zadanie 3.3 SUW ,,Potkanów"

- dostawę i montaż nowego zbiornika kontaktowego o pojemności V = 4,5 m3,
- dostawę i montażnowego filtra SE-PREF DN 2100 firmy AQUA SEEN Sp. z o.o. do usuwania żelaza z wody surowej,
- dostawę i montażnowego filtra SE-PREF DN 2100 firmy AQUA SEEN Sp. z o.o. ze złożem katalitycznym do usuwania manganu z wody,
- dostawę i montaż pompy VOGEL typ LIVIN 65-160 U1NN 1502,
- dostawę i montaż rurociągów technologicznych nowych urządzeń z rur ciśnieniowych PVC wraz z armaturą,
- dostawę i montaż dla instalacji dozowania KMno4 do nowego filtra IIo SE-PREF DNZlOO,
- wykonanie rozruchu projektowanych filtrów,
- kompleksowe uruchomienie wszystkich urządzeń stacji.
 
Zadanie 3.5 SUW ,,Lesiów"
 
- dostawę i montaż nowego zbiornika aeracyjnego o pojemności V=12m3,
- dostawę i montaż dwóch mikserów statycznych DN125, L=724mm,
- dostawę i montaż czterech filtrów ciśnieniowych SE-PREF DN21OO firmy AQUA SEEN Sp. z o.o. ze złożem katalitycznym
- wykonanie układu dozowania KMnO4 celem aktywacji złoża katalitycznego,
- wykonanie układu dozowania NaOCl (dezynfekcja awaryjna),
- dostawę i montaż zestawu hydroforowego VDH 5.55/6-2M (5 sztuk pomp),
- dostawę i montaż lampy UV Spektron 35oe DN250,
- dostawę i montaż dwóch sprężarek powietrza Atlas Copco typ LF 5-10/10bar,
- dostawę i montaż rurociągów technologicznych ze stali nierdzewnej AISI 304L PNlO wraz z armaturą,
- kompleksowe uruchomienie wszystkich urządzeń stacji.

 

Powrót