« Realizacje »
 • Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie: Pierwsza instalacja flotacji ciśnieniowej zastosowana do uzdatniania wody pitnej
 • Magazyn chloru na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew: Najnowocześniejsza instalacja neutralizacji chloru w Polsce.
 • Budynek Ozonowania Pośredniego i Filtrów Węglowych w Warszawie: Największa realizowana inwestycja wodociągowa w Polsce.
 • SUW 25 Czerwca w Radomiu
 • SUW w Kobiernicach - komora dezynfekcji UV
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Malczew
 • Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Łabędy”
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Lesiów”
 • Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Potkanów”
 • Modernizacja w ZUW Raba ( ultrafiolet)
 • ROZBUDOWA SUW '25-GO CZERWCA'
 • Rozbudowa komór filtracyjnych SUW "Malczew"

Kontrakt nr 27 w Radomiu 30-11-2015

Nasza firma wykonała w ramach zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Białostocka" w Radomiu kontrakt nr 27. Szczegóły poniżej!

Zakres wykonanej dokumentacji projektowej:
 
architektoniczno - budowlana,
technologiczna,
instalacyjna,
elektryczna,
AKPiA.
 
Przebudowa SUW pod względem technologicznym obejmuje:
 
- pobór wody ze studni głębinowej,
- napowietrzanie wody poprzez dwa mieszacze wodno-powietrzne wspomagane dwiema sprężarkami bezolejowymi,
- filtrację wody poprzez dwa zbiorniki ciśnieniowe DNZOOOmm,
- magazynowanie wody w zbiorniku V=30 m3,
- dezynfekcję wody metodą AO (utlenianie anodowe),
- końcową dezynfekcję z zastosowaniem lampy UV,
- dezynfekcję awaryjną podchlorynem sodu,
- tłoczenie wody do sieci zestawem pompowym,
- rurociągi technologiczne wraz z armaturą.
 
Roboty wykonano w terminie: od 01.12.2014 do 17.09.2015.
Wartość robót projektowych - 190 000 PLN netto.
Powrót