« Realizacje »
 • Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie: Pierwsza instalacja flotacji ciśnieniowej zastosowana do uzdatniania wody pitnej
 • Magazyn chloru na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew: Najnowocześniejsza instalacja neutralizacji chloru w Polsce.
 • Budynek Ozonowania Pośredniego i Filtrów Węglowych w Warszawie: Największa realizowana inwestycja wodociągowa w Polsce.
 • SUW 25 Czerwca w Radomiu
 • SUW w Kobiernicach - komora dezynfekcji UV
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Malczew
 • Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Łabędy”
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Lesiów”
 • Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Potkanów”
 • Modernizacja w ZUW Raba ( ultrafiolet)
 • ROZBUDOWA SUW '25-GO CZERWCA'
 • Rozbudowa komór filtracyjnych SUW "Malczew"

Kontrakt nr 22 w Radomiu 30-09-2015

Ukończyliśmy kolejne zlecenie w ramach projektu modernizacji wybranych stacji uzdatniania wody w Radomiu.

W ramach zlecenia wykonaliśmy następujące prace:

1. Modernizacja SUW „Obozisko” - modernizacja instalacji dwutlenku chloru, dostawa nowego generatora dwutlenku chloru wraz z zbiorkiem kwasu solnego i chlorynu sodu, montaż, uruchomienie instancji dozowania dwutlenku chloru.
 
Zakres wykonanych prac projektowych i konstrukcyjnych obejmował:
 
- modernizację instalacji technologicznej wykorzystującej dwutlenek chloru,
- demontaż istniejących urządzeń w pomieszczeniu chlorowni; demontaż zużytego generatora CIO2,
- instalację nowych urządzeń w pomieszczeniu chlorowni ; zakup i montaż nowego generatora do dezynfekcji wody za pomocą dwutlenku chloru, zakup i montaż zbiorników na kwas solny i chloryn sodu,
- roboty budowlane,
- podłączenie wod-kan przy nowych urządzeniach,
- zasilenie elektryczne i wykonanie sterowania dla nowego generatora dwutlenku chloru,
- modernizację istniejącego pomieszczenia chlorowni,
- uruchomienie i rozruch instalacji.
 
2. Modernizacja SUW „Sławno” - budowa nowego budynku chlorowni wraz z całą infrastrukturą i nowymi urządzeniami do dezynfekcji wody za pomocą dwutlenku chloru, modernizacja instalacji paczkowania wody.
 
Zakres wykonanych prac projektowych i konstrukcyjnych obejmował:
 
- budowa nowego budynku chlorowni wraz z przynależną infrastrukturą do zainstalowania instalacji technologicznej składającej się z dwóch generatorów dwutlenku chloru, zbiornika kwasu solnego i chlorynu sodu,
-uruchomienie i rozruch instalacji.
 
Roboty wykonano w terminie: od 16.08.2013 do 15.06.2015.
Łączna wartość kontraktu wynosiła 6 840 000 PLN netto.
Powrót