« Realizacje »
 • Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie: Pierwsza instalacja flotacji ciśnieniowej zastosowana do uzdatniania wody pitnej
 • Magazyn chloru na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew: Najnowocześniejsza instalacja neutralizacji chloru w Polsce.
 • Budynek Ozonowania Pośredniego i Filtrów Węglowych w Warszawie: Największa realizowana inwestycja wodociągowa w Polsce.
 • SUW 25 Czerwca w Radomiu
 • SUW w Kobiernicach - komora dezynfekcji UV
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Malczew
 • Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Łabędy”
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Lesiów”
 • Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Potkanów”
 • Modernizacja w ZUW Raba ( ultrafiolet)
 • ROZBUDOWA SUW '25-GO CZERWCA'
 • Rozbudowa komór filtracyjnych SUW "Malczew"

Z dumą informujemy, iż modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żywcu została ukończona sukcesem. 07-03-2017

W listopadzie 2014 roku nasza firma AQUA SEEN Sp. z o.o. rozpoczęła modernizację  SUW w Żywcu, bazującej na ujęciu wody powierzchniowej, w celu poprawy funkcjonowania węzła koagulacji, separacji zawiesiny oraz filtracji pośpiesznej poprzez modernizację istniejącej infrastruktury technicznej. 

Modernizacja obejmowała modyfikację istniejącego węzła koagulacji o wydajności 12 600 m3/d do standardu zespolonych komór flokulacji, sedymentacji i flotacji ciśnieniowej oraz wyposażenie układu filtracji pospiesznej o wydajności 14 400 m3/d w system APF(Analizatorów Pracy Filtra) pozwalających na sterowanie tym procesem z uwzględnieniem kontroli ilości cząstek w filtracie.

Efekty modernizacji:

1) Poprawa parametrów jakościowych wody uzdatnionej w zakresie:

a)      obniżenia stężenia glinu pozostałego do poziomu nieprzekraczającego 0,15 mg Al/dm3 niezależnie od jakości wody surowej,

b)      obniżenia ilości cząstek wpływających na istniejący układ filtracji o ponad 25%,

c)  minimalizacja niebezpieczeństwa przedostania się bakterii patogennych przez filtry pospieszne.

2) Poprzez realizację procesu sedymentacji oraz flotacji ciśnieniowej w jednym urządzeniu uzyskano następujące efekty:

a)         redukcja ilości cząstek o rozmiarach 1 – 100 μm po komorach o min. 25%

b)         poprawa warunków flokulacji,

c)         zwiększenie skuteczności usuwania cząstek o niskiej prędkości sedymentacji zwłaszcza w okresie niskich temperatur koagulowanej wody surowej

 

3) Efekt modernizacji całego układu technologicznego SUW:

a)         poprawa procesu flokulacji,

b)         istotne zwiększenie skuteczności separacji zawiesiny pokoagulacyjnej,

c)         zmniejszenie obciążenia filtrów ładunkiem zawiesiny,

d)        zmniejszenie strat wody na potrzeby własne SUW,

e)         wyeliminowanie bakterii z grupy coli w wodzie kierowanej do sieci wodociągowej.

Jesteśmy usatysfakcjonowani, że wywiązaliśmy się ze swoich zobowiązań bez opóźnień, w wyznaczonym czasie a Stacja Uzdatniania Wody  w Żywcu pracuje wydajniej, dokładnie tak jak założyliśmy w projekcie.

Powrót