« Realizacje »
 • Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie: Pierwsza instalacja flotacji ciśnieniowej zastosowana do uzdatniania wody pitnej
 • Magazyn chloru na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew: Najnowocześniejsza instalacja neutralizacji chloru w Polsce.
 • Budynek Ozonowania Pośredniego i Filtrów Węglowych w Warszawie: Największa realizowana inwestycja wodociągowa w Polsce.
 • SUW 25 Czerwca w Radomiu
 • SUW w Kobiernicach - komora dezynfekcji UV
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Malczew
 • Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Łabędy”
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Lesiów”
 • Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Potkanów”
 • Modernizacja w ZUW Raba ( ultrafiolet)
 • ROZBUDOWA SUW '25-GO CZERWCA'
 • Rozbudowa komór filtracyjnych SUW "Malczew"

Największa instalacja dezynfekcji UV w Polsce - zakończona przed czasem! 06-07-2017

 

Mamy przyjemność zakomunikować, iż największa instalacja dezynfekcji UV w Polsce została zakończona i pomyślnie uruchomiona.

Nazwa obiektu:            Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach - Komora dezynfekcji UV

Inwestor:                     „AQUA” Spółka Akcyjna w Biesku Białej

Zadanie:                      Budowa komory wodociągowej dla zabudowy lamp UV wraz z ich

              montażem, instalacją technologiczną, instalacją elektryczna

              i AKPiA, oraz odwodnieniem komory

Wydajność:                 Q1MAX = Q2MAX = 1400m3/h; Q3MAX = 2000m3/h

Wykonawca:                AQUA SEEN Sp. z o.o. Warszawa

Termin realizacji:        od 5.12.2012r. do 28.06.2013r.

Wartość kontraktu:     4.199.000,00 PLN

 

W ramach kontraktu wykonano następujące zakres robót:

 • budowa komory podziemnej lamp UV i naziemnego budynku obsługi (roboty ziemne, konstrukcyjno-budowlane oraz wykończeniowe)
 • wykonanie odwodnienia komory lamp UV i studni
 • dostawa i zabudowa średniociśnieniowych lamp UV
 • montaż instalacji technologicznych
 • wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA
 • uruchomienie zabudowanych zestawów lamp UV wraz ze szkoleniem obsługi
 • wykonanie robót odtworzeniowych

 

Zastosowano 3szt. średniociśnieniowych lamp UV DN500 zamontowanych na rurociągach wody surowej DN800. Lampy są zabudowane w podziemnej komorze do której dostęp zrealiozwany poprzez nadziemny budynek rozdzielni elektrycznej.

 

 

 

Powrót