« Realizacje »
 • Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie: Pierwsza instalacja flotacji ciśnieniowej zastosowana do uzdatniania wody pitnej
 • Magazyn chloru na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew: Najnowocześniejsza instalacja neutralizacji chloru w Polsce.
 • Budynek Ozonowania Pośredniego i Filtrów Węglowych w Warszawie: Największa realizowana inwestycja wodociągowa w Polsce.
 • SUW 25 Czerwca w Radomiu
 • SUW w Kobiernicach - komora dezynfekcji UV
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Malczew
 • Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Łabędy”
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Lesiów”
 • Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Potkanów”
 • Modernizacja w ZUW Raba ( ultrafiolet)
 • ROZBUDOWA SUW '25-GO CZERWCA'
 • Rozbudowa komór filtracyjnych SUW "Malczew"

Inwestycja w Stepnicy zakończona :-) 28-06-2013

Uporaliśmy się z trudną wodą w Gminie Stepnica ku zadowoleniu mieszkańców.

NAZWA OBIEKTU:                          Stacja Uzdatniania Wody Budzień
INWESTOR:                                     Gmina Stepnica
ZADANIE:                                         Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Stacji

                                                          Uzdatniania Wody Budzień w Gminie Stepnica
WYDAJNOŚĆ:                                20 m3/d
WYKONAWCA:                               AQUA SEEN Sp. z o.o.
TERMIN REALIZACJI:                    05.12.2012 – 28.06.2013 r.
WARTOŚĆ KONTRAKTU:            347 500,00 PLN netto

 

ZAKRES ROBÓT:

W ramach powierzonego zadania wykonana została kompletna modernizacja całego obiektu, której częścią były następujące prace:

 

 • Montaż obudowy studziennej typu Lange
 • Wymiana systemu napowietrzania
 • Wymiana układu odżelaziania i odmanganiania
 • Budowa pomieszania ozonowni wraz z pełną instalacją do wytwarzania i dozowania ozonu oraz destrukcji ozonu resztkowego
 • Montaż filtra z wypełnieniem z granulowanego węgla aktywnego
 • Instalacja układu dezynfekcji końcowej
 • Zmiana systemu magazynowania i dystrybucji wody czystej
 • Wymiana instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej
 • Remont zewnętrzny i wewnętrzny budynku stacji uzdatniania

OPIS PROCESOW:

  - Ujmowanie wody głębinowej

  - Napowietrzanie w otwartej wieży areacyjnej    (odgazowanie/utlenianie żelaza)

- Pompowanie pośrednie

- Filtracja na filtrach ciśnieniowych (odżelazianie/odmanganiania)

- Ozonowanie (rozbijanie związków organicznych)

- Sorpcja na weglu aktywnym (usuwanie barwy)

- Magazynowanie/dystrybucja wody czystej

- Dezynfekcja (opcjonalnie)

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONYCH PRAC:

- Zabezpieczenie ujęcia przed możliwością skażenia

- Otwarcie układu napowietrzania zapewniające usuwanie z wody szkodliwych gazów

- Wprowadzanie ciągłej regeneracji filtra ze złożem Green Sand gwarantujące skuteczne usuwanie manganu

- Automatyczne płukanie filtrów zależne od wydajnosci

- Zastosowanie ozonu pozwalające na minimalizację zawartości związków organicznych powodujących barwę i nieprzyjemny zapach oraz smak

- Zapewnienie możliwości dezynfekcji wody w przypadku podjerzenia skażenia

 

Przebudowa ciągu technologicznego, wprowadzenie nowych rozwiązań oraz remont budynku stacji uzdatniania pozwoliły na zaopatrzenie odbiorców w smaczną i zdrową wodę spełniającą wymogi określone w aktualnie obowiązujących aktach prawnych:

LP

PARAMETR

PARAMETRY WODY SUROWEJ

STOPIEŃ REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ

1

Mętność

1,8 NTU

93%

2

Barwa

Powyżej 70 mg/l

93 %

3

Żelazo

2230 µg/l

99 %

4

Mangan

300 µg/l

93 %

5

Indeks nadmanganiannowy

11,1 mg/l

61 %

Na postawie badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie
oraz PUWiS Sp. z o.o Nowogard

 

Powrót