Antracyt w uzdatnianiu wody

Materiały filtracyjne oferowane przez Aqua SEEN i Evers:

» EVERZIT® N - Antracyt
» EVERZIT® BB - bazalt
» EVERZIT® BI - pumeks
» EVERZIT® B - słupki pęczniejące
» EVERZIT® BT - gliny pęczniejące
» EVERZIT® Filt - węglany wapnia i magnezu
» EVERZIT® GS - piasek granitowy
» EVERZIT® Mn - „zielony piasek” do usuwania manganu
» EVERZIT® P - koks naftowy
» EVERZIT® Ar - materiały do usuwania arsenu
» AQUAGRAN® - kwarc filtracyjny
» Filterkohle H - węgiel brunatny filtracyjny
» Baryty
» Birm
» Diatomity
» Perlity
» Zeolity
» Bayoxide E33i

Proponowany przez naszą firmę FILTER - ANTHRAZIT N jest naturalnym, pokruszonym i czystym antracytem. Antracyt jest jedną z form węgla, powstałym na skutek szeregu zmian metamorficznych:drzewo - torf - węgiel brunatny - węgiel - antracyt.

Antracyt jest używany w górnych warstwach złóż wielowarstwowych. Znacząco poprawia efektywność filtracji dzięki wysokiej gęstości, odpowiednio dobranej granulacji i niskim oporom hydraulicznym. Wzrost efektywności filtracji w głębokich złożach można osiągnąć poprzez zastosowanie więcej niż jednej warstwy filtracyjnej. Zazwyczaj stosuje się dwie warstwy, np. piasku tworzącego dolną warstwę i antracytu będącego warstwą górną. Ze względu na stosunkowo duży rozmiar ziaren antracytu i mniejszy ciężar właściwy w porównaniu z piaskiem antracyt zawsze tworzy w filtrze oddzieloną górną warstwę. Złoże dwuwarstwowe daje liczne korzyści. Zamiast filtracji powierzchniowej, która ma miejsce w przypadku złóż jednowarstwowych, w złożach dwuwarstwowych zachodzi filtracja objętościowa, tzn. medium jest filtrowane przez całą głębokość złoża.

Skutkuje to wzrostem efektywności filtracji poprzez:

» dłuższą retencję w stosunku do zawiesin,
» niższe straty ciśnienia,
» niższy wstępny opór złoża,
» dłuższe filtrocykle,
» wyższe dopuszczalne prędkości filtracji,
» lepszą jakość filtratu,
» rzadsze płukanie filtrów,
» mniejsze rozmiary filtrów, co w połączeniu z aspektem oszczędności finansowych obniża koszty produkcji wody

Antracyt posiada naturalne właściwości niezbędne dla idealnego medium filtracyjnego:

» wysoką odporność na ścieranie,
» dużą gęstość w złożu,
» dopuszczalne wysokie prędkości płukania nie powodujące strat,
» dobre wypłukiwanie się zawiesin o dużym ciężarze właściwym,
» optymalne rozdzielenie się warstw filtracyjnych w złożu po płukaniu,
» brak tendencji do zbrylania się dzięki gładkiej powierzchni,
» brak adhezji w stosunku do wytrąconych związków żelaza, wapnia i manganu,
» nie uwalnianie do wody kwasu krzemowego i metali ciężkich
» zachowuje właściwości w zakresie od pH 3 do pH 12

Antracyt jest całkowicie nieszkodliwy dla zdrowia i dlatego może być używany do uzdatniania wody pitnej. Potwierdzone jest to badaniami w licznych krajach europejskich. Posiada liczne atesty higieniczne w tym dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.

Nie każdy antracyt może być zastosowany do filtracji wód pitnych. Proponowany przez nas FILTER - ANTHRAZIT N, produkcji Evers, jest produktem bardzo czystym, twardym i dzięki zastosowaniu najnowszych technik produkcyjnych zapewnia odpowiednio dobrane uziarnienie. Wszystkie te cechy gwarantują powtarzalny układ hydrauliczny filtracji w przeciągu kilkunastoletnich okresów eksploatacyjnych. Dzięki ponad 40 letnim doświadczeniom firma Evers gwarantuje optymalny dobór złóż wielowarstwowych, pomoc przy projektowaniu filtrów i ich uruchamianiu.

FILTER - ANTHRAZIT N jest używany w złożach wielowarstwowych do:

» usuwania żelaza i manganu
» dokładnej filtracji po zmiękczaniu i dekarbonizacji
» usuwania zawiesiny i mętności np.:

» usuwania o mikroskopowych rozmiarach glonów z wód ze zbiorników otwartych
» zmniejszanie ładunku fosforanów z wód zeutrofizowanych w procesach koagulacja - filtracja
» ochrona filtrów z węglem aktywnym, mas jonowymiennych, odwróconej osmozy
» w zaawansowanych technologiach oczyszczania ścieków

» jako warstwa podtrzymująca w filtrach z węglem aktywnym

Aqua SEEN projektuje i wykonuje układy filtracyjne z wykorzystaniem złóż wielowarstwowych. Nasze doświadczenie poparte dokonaniami firmy Evers gwarantują uzyskanie optymalnych efektów przy zaangażowaniu minimalnych środków finansowych dla osiągnięcia wymaganych efektów.