Automatyczne systemy dozowania

SEEN Technologie Sp. z o. o. gwarantuje dostarczenie swoim klientom wyrobów najbardziej dla nich odpowiednich, przy zapewnieniu wysokiej niezawodności, dokładności i bezpieczeństwa. Szczególnie specjalizujemy się w projektowaniu i realizacjach pod klucz automatycznych systemów przygotowania i dozowania roztworów fosforanów i hydrazyny do obiegów wody kotłowej. Mamy również bogate doświadczenia i zastosowane urządzenia w instalacjach przygotowania i dozowania mleczka wapiennego jak również dozowania kwasów i zasad w instalacjach DEMI.

SEEN na bazie własnych doświadczeń, ścisłej współpracy z producentami oraz sektorem energetycznym, już na etapie projektowym dobiera urządzenia pod kątem ich niezawodności i szczelności oraz specjalnych wymagań klienta.


Na niezawodność urządzeń oraz systemów roztwarzania i dozowania chemikaliów składają się następujące czynniki:

» bezawaryjna i długotrwała praca
» odporność chemiczna urządzeń
» prosta obsługa

14 pomp dozujących roztwór fosforanów (20 l/h, 16 MPa) oraz 14 pomp dozujących hydrazynę (20 l/h,1,6 MPa) sterowane są poprzez zespoły falownikowe.

Wydajności pomp monitorowane są za pomocą przepływomierzy masowych. Całość sterowana jest zdalnie z systemu nadrzędnego ABB.