Systemy ozonowania

Ozon, jako jeden z najbardziej efektywnych czynników utleniających, jest idealny do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Dezaktywuje on mikroorganizmy nie pozostawiając żadnych produktów ubocznych lub substancji cząstkowych. Dezynfekcja wody metodą ozonowania polega na wprowadzeniu do wody powietrza nasyconego ozonem, który wytwarzany jest w miejscu dozowania.

OZON W PROCESACH UZDATNIANIA WODY

Po wielu latach dyskusji nad zaletami i wadami zastosowania ozonu w procesach uzdatniania wody, dzisiaj nikt już nie ma wątpliwości, co do przydatności tej nadzwyczaj aktywnej formy tlenu, jako trudnego do zastąpienia utleniacza, a dyskusje skupiają się obecnie na stosowanych rozwiązaniach technicznych i technologicznych. SEEN Technologie oferuje obszerny oraz fachowy zakres działania i wieloletnie doświadczenie w technologii wytwarzania ozonu. Intensywne badania prowadzone w naszych laboratoriach pozwoliły na stworzenie własnych rozwiązań, między innymi:

 • typoszereg generatorów ozonu SEON (4, 8, 16, 24 g/h O3)
 • skompensowane czujniki pomiaru ozonu w otoczeniu
 • systemy zaawansowanego i kompleksowego sterowania

Kluczem do sukcesu jest tzw. "Advanced Technology" firmy OZONIA na którą składają się:

 • generatory ozonu oparte na wysokoodpornych dielektrykach ceramicznych ich segmentacji z wielokrotnymi połączeniami
 • system bezpieczników gwarantujący maksymalną dyspozycyjność dzięki pojedynczemu zabezpieczeniu rur elektrodowych (stosowany również w amerykańskich rozwiązaniach - ABB)
 • niewielki wpływ temperatury wody chłodzącej na produkcję ozonu
 • oszczędność energii elektrycznej.

Wysoka wydajność generatorów opiera się o zastosowanie ceramicznych dielektryków "AT", które zastąpiły dotychczas stosowane szklane rury wyładowcze. Ich niezawodność związana jest z dużą odpornością, żywotnością, mniejszą energochłonnością, brakiem ryzyka pożaru, prostej konstrukcji.

Niezmiernie istotne w technologii ozonowania "AT" jest zastosowanie bezpieczników, na każdej z tub, w których umieszczone są dielektryki. Zwiększa to przede wszystkim bezpieczeństwo, ponieważ w chwili awarii nie występuje ryzyko przegrzania jako skutek lokalnego przebicia. Uszkodzenie jednego z dielektryków pozwala na dalszą pracę generatora. Rezystancja wewnętrzna bezpieczników wpływa na równomierny rozpływ prądu, a więc równomierną wydajność oszczególnych dielektryków.

Wydłużony czas naprawy generatorów pozbawionych indywidualnych zabezpieczeń wynika z konieczności ich natychmiastowego odłączenia od źródła zasilania i zlokalizowania awarii oraz przeczyszczenia tub przed ponownym uruchomieniem. Serwis takiego urządzenia trwa zwykle do 5 dni.

Ozonia wyposaża generatory ozonu w bezpieczniki dla każdego segmentu z dielektrykami, w ten sposób unikamy zatrzymania pracy generatora i spokojnie możemy zaplanować serwis na późniejszy okres.


SYSTEMY WPROWADZANIA OZONU

Bazując na wieloletnich doświadczeniach firmy Ozonia oraz pracach w laboratoriach SEEN, gdzie przeprowadzono wiele badań nad zastosowaniem różnych konstrukcji systemów wprowadzania ozonu, możemy dobrać odpowiednie i ekonomiczne rozwiązania.
Podstawowe oparte są na:

 • dyfuzorach porowatych
 • inżektorach
 • dyfuzorach radialnych.

ZASTOSOWANIE OZONU

Ozon, jako jeden z najbardziej efektywnych czynników utleniających jest idealny do uzdatniania wody. Ozonowanie z powodzeniem stosowane jest między innymi do uzdatniania wody pitnej, przy produkcji wody mineralnej, do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych, do oczyszczania ścieków, usuwania nieprzyjemnych zapachów.

ZALETY STOSOWANIA OZONU

Zalety technologii ozonowania to w głównej mierze poprawa barwy, przejrzystości, smaku wody, niszczenie drobnoustrojów w tym wirusów, utlenianie zanieczyszczeń śladowych, zmniejszenie ryzyka występowania efektów ubocznych procesów chlorowania.

MAŁE KOMPAKTOWE URZĄDZENIA

W pewnych zastosowaniach, gdzie wymagane są tylko małe ilości wody, możliwe jest wytwarzanie ozonu z wody zdemineralizowanej. Woda ta jest dysocjowana elektrolitycznie przy użyciu membrany wymiany jonowej jako elektrolitu przy czym wytwarzany ozon rozpuszczany jest równocześnie wodzie.

URZĄDZENIA O NIEWIELKICH WYMIARACH ,ALE STOSUNKOWO WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

 • wysokie stężenie ozonu
 • tlen lub powietrze jako gaz zasilający
 • niski pobór mocy
 • wysoka niezawodność

URZĄDZENIA WIELKOGABARYTOWE