Dezynfekcja podchlorynem sodu

Do najczęściej stosowanych środków dezynfekcyjnych w stacjach uzdatniania wody należą chlor gazowy i dwutlenek chloru. Jednak w przypadku, gdy instalacja chlorowania stacji uzdatniania wody znajduje się w gęsto zaludnionym obszarze lub gdy muszą być magazynowane duże ilości chloru, korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie podchlorynu sodu. Takie rozwiązanie sprawdza się również w przypadku stacji uzdatniania wody, które nie wymagają ciągłej dezynfekcji wody, a instalacja dezynfekcji niezbędna jest na wypadek niespodziewanego i nagłego wystąpienia skażenia. Podchloryn sodu używany do dezynfekcji, jest dobrą alternatywą również wszędzie tam, gdzie chlor gazowy jest niedostępny, lub jego transport stwarza problemy.

SEEN Technologie Sp. z o. o. będąc przedstawicielem firmy USF Wallace & Tiernan, światowego lidera w zakresie produkcji urządzeń stosowanych do uzdatniania wody, oferuje system OSEC® - On Site Elektrolytic Chlorination. Jest to system generowania aktywnego chloru w postaci wodnego roztworu podchlorynu sodu w miejscu stosowania, na żądanie i przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa. Elektrolizery OSEC® do wytwarzania wysokiej jakości podchlorynu sodu wymagają nasyconej solanki i zmiękczonej wody.

Elektrolizer OSEC

Sercem elektrolizera OSEC® jest celka elektrolityczna, rozdzielona na sekcje anodową i katodową membraną jonoselektywną. Nasycona solanka jest przygotowywana w zbiorniku roztwarzania z soli i zmiękczonej wody. Całkowita konwersja solanki w podchloryn sodu następuje w hermetycznym obiegu anolitu. W tym czasie woda zmiękczona jest kierowana do komory katody. Specjalnie pokrywane elektrody są zasilane prądem stałym. Dodatnie jony sodu i ujemne jony chlorkowe zawarte w anolicie są przyciągane przez przeciwnie naładowane elektrody. Tylko dodatnio naładowane jony sodu są przepuszczane przez jonoselektywną membranę. Jony chlorkowe ulegają na anodzie przemianie z wytworzeniem chloru, w części katodowej wytwarzane są wodorotlenek sodu oraz wodór.


Na wylocie z komory anodowej chlor gazowy jest wydzielany z anolitu, a następnie przepuszczany przez reaktor, gdzie reaguje z wodorotlenkiem sodu, wytworzonym w części katodowej i oczyszczonym z wodoru, tworząc podchloryn sodu. Oddzielony wodór jest rozcieńczany powietrzem i wyrzucany na zewnątrz przy użyciu wysokosprawnego wentylatora. Część zużytej energii elektrycznej jest odzyskiwana w formie energii cieplnej przy pomocy dwóch wymienników ciepła. Roztwór podchlorynu sodu jest kierowany do zbiornika produktu, skąd jest następnie dozowany do wody za pomocą pomp dozujących.


Operacje związane z transportem i obsługą zbiorników z chlorem są całkowicie wyeliminowane. Również obligatoryjne wyposażenie magazynów chloru w instalacje zabezpieczające dla technologii elektrolitycznych nie jest wymagane. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszelkie problemy związane ze słabą stabilnością podchlorynu sodu podczas jego magazynowania (przez co zmniejsza się jego skuteczność dezynfekcji), uciążliwymi operacjami przeładunkowymi, rozcieńczaniem, magazynowaniem są całkowicie wyeliminowane. W procesie membranowym W & T wykorzystuje się specjalnie pokryte anody i katody połączone ze zintegrowanym systemem czyszczenia membran. Takie rozwiązanie gwarantuje długą żywotność celek elektrolizera. W przeciwieństwie do tradycyjnych procesów membranowych w technologii firmy W & T rozcieńczona solanka z chlorem nie trafia do zbiornika roztwarzania soli. Dzięki temu chlor nie może wydostawać się na zewnątrz urządzenia. Roztwarzana sól jest całkowicie zużywana do produkcji chloru.

Zastosowanie instalacji OSEC

 • dezynfekcja wody w basenach,
 • dezynfekcja wody pitnej,
 • dezynfekcja wody technologicznej w browarach i wytwórniach napojów,
 • dezynfekcja wody technologicznej w przemyśle spożywczym i przetwórczym,
 • zabezpieczanie wody obiegowej chłodzącej przed wzrostem zanieczyszczeń biologicznych,
 • dezynfekcja wody przemysłowej.

Zalety instalacji OSEC

 • bezpieczeństwo - surowiec (sól kuchenna) i produkt (podchloryn sodu) nie należą do substancji niebezpiecznych, a powstający w procesie wodór jest rozcieńczany powietrzem do stężenia znacznie poniżej granicy wybuchowości
 • możliwość uruchomienia w dowolnej chwili
 • łatwość dopasowania instalacji do wymagań
 • zwarta budowa instalacji
 • duża trwałość anod
 • łatwa instalacja i rozruch
 • prosta obsługa, zautomatyzowanie procesu
 • sprawność i ekonomika procesu - niskie koszty eksploatacji w porównaniu z metodą tradycyjną