Filtracja

Filtracja - jest procesem zapewniającym usuwanie z oczyszczonej cieczy cząstek o średnicy >0,1 µm. Proces ten realizowany jest w urządzeniach nazywanych filtrami.

Ze względu na warunki pracy oraz rodzaj złóż filtracyjnych, filtry można podzielić na:


» grawitacyjne i ciśnieniowe ,
» powolne i pospieszne,
» jedno- i wielowarstwowe,
» otwarte i zamknięte,
» ze złożem niskim i wysokim

W swojej ofercie posiadamy:

» piasek filtracyjny
» antracyt hydrotechniczny

Systemy drenażowe:

» system drenażowy leopold
» system drenażowy SE-LOP

Zobacz materiały multimedialne