Flotacja

Pobierz plik

Flotacja ciśnieniowa rozpuszczonym powietrzem jest jedną z metod separacji zawiesin stosowaną powszechnie w uzdatnianiu wody. Wykorzystuje zjawisko tworzenia się trwałego aglomeratu złożonegoz kłaczków zawiesin pokoagulacyjnych oraz pęcherzyków powietrza. Kłaczki wytwarzane są standardowo w czasie typowego procesu flokulacji (wolnego mieszania). Pęcherzyki w procesie flotacji ciśnieniowej powstają na wskutek dekompresji wody, która wcześniej w saturatorach została nasycona powietrzem atmosferycznym pod zwiększonym ciśnieniem. Powstały w wyniku łączenia się kłaczków i pęcherzyków aglomerat ma gęstość mniejszą od gęstości wody i wynoszony jest na powierzchnię urządzenia, w którym zachodzi proces klarowania.

» Flotacja ciśnieniowa rozpuszczonym powietrzem

Zobacz materiały multimedialne