Koagulacja

Koagulacja – jest procesem powszechnie stosowanym w oczyszczaniu wód powierzchniowych zawierających koloidy oraz zawiesiny trudno opadające. Istotą procesu jest zmniejszenie stopnia dyspersji (rozproszenia) układu koloidalnego w wyniku łączenia się pojedynczych cząstek w większe skupiska. Właściwie przebiegająca koagulacja zapewnia nie tylko duży stopień usuwania koloidów i zawiesin ale również mikrozanieczyszczeń. Efektem dobrze prowadzonego procesu jest zmniejszenie mętności, intensywności barwy, wskaźników zanieczyszczenia organicznego.

Seen Technologie w swojej ofercie proponuje układy optymalizujące proces koagulacji automatycznie reagujące na zmiany przepływu, mętności wody dzięki czemu możliwa jest pełna kontrola procesu.

» Koagulanty i inhibitory korozji
» Automatyczne systemy dozowania
» Mieszadła
» sterowanie procesami koagulacji