Koagulanty i inhibitory korozji

Firma SEEN Technologie Sp. z o.o., w oparciu o technologie Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku, realizuje projekty ochrony przed korozją instalacji przemysłowych dla wielu polskich przedsiębiorstw. Wieloletnie badawcze i przemysłowe doświadczenie naszych specjalistów pozwalają nam dobierać optymalne rozwiązania ochronne do specyficznych zagrożeń korozyjnych występujących na różnych instalacjach przemysłowych oraz oferować opracowane do tego celu środki chemiczne.

AKTUALNIE OFERUJEMY SWOIM KLIENTOM:


» technologie i pakiety ochrony inhibitorowej;
» kompleksowe technologie inhibitowania układów wód chłodzących o wysokim i średnim wskaźniku zagęszczenia;
» pakiet niezbędnych chemikaliów o gwarantowanej jakości produkcji (certyfikat systemu zapewnienia jakości ISO 9001:2000 Nr 75 100 6641);
» automatyczne systemy dozowania chemikaliów.
» aplikacje technologii w konkretnych układach wraz z kontrolą procesów korozyjno osadowych, projektem i dokumentacją technologiczną obsługi systemu;
» szkolenie załogi;
» prace badawcze nad modyfikacją i doborem pakietów inhibitujących dla specyficznych układów o wysokim zagrożeniu korozyjnym.

OFEROWANE TECHNOLOGIE


» chemiczne uzdatnianie wód chłodzących w dużych i małych układach chłodniczych przy zastosowaniu ekologicznych, biodegradowalnych chemikaliów i nowoczesnej techniki pomiarowej dla kontroli szybkości korozji.
» nowoczesna technologia uzdatniania przemysłowych wód ściekowych, umożliwiająca ich powtórne wykorzystanie do celów gospodarczych, przeciwpożarowych i chłodniczych.
» inhibitorowa ochrona instalacji rafineryjnych wraz
» z nowoczesną techniką pomiarową kontroli szybkości korozji przy zastosowaniu sond korozymetrycznych.

USŁUGI


» pomiary zagrożenia korozyjnego dla systemów wodnych oraz instalacji przemysłu chemicznego, rafineryjnego metodami korozymetrycznymi.
» doradztwo w rozwiązywaniu problemów korozyjnych
» w instalacjach górnictwa naftowego, instalacjach rafineryjnych, instalacjach przemysłu chemicznego i w systemach wodnych.
» szybka i kompleksowa analityka wody i ścieków.
» nadzór autorski podczas wdrażania naszych technologii.

Produkty kompleksowej ochrony antykorozyjnej

Dodatki wspomagające ochronę antykorozyjną od strony węglowodorów

» demulgatory
» neutralizatory
» inhibitory korozji

Dodatki wspomagające ochronę antykorozyjną od strony wody chłodzącej

» inhibitory korozji
» dyspergatory
» biodyspergatory
» biocydy
» inhibitory dla zamkniętych układów chłodniczych
» inhibitory korozji dla wód ściekowych

Dodatki wspomagające ochronę antykorozyjną dla wód kotłowych

» inhibitory korozji
» środki neutralizująco inhibitujące
» kompozycje inhibitująco neutralizujące dodatki antyosadowe dla przemysłu energetycznego
» inhibitory osadów mineralnych

Dodatki do ropy i olejów opałowych

» depresatory parafin
» dyspersanty parafin
» nhibitory korozji

Środki do instalacji grzewczych

» inhibitory korozji dla centralnego ogrzewania
» kompozycje zmywające

Koagulanty żelazowe do usuwania fosforu ze ścieków