Mieszadła

Systemy mieszania - oferowane przez SEEN Technologie to systemy firmy
Milton Roy Mixing, posiadającej wieloletnie doświadczenia w dziedzinie produkcji i zastosowań systemów mieszających.

Parametrem branym pod uwagę przy doborze mieszadła jest tzw. szybkie mieszanie odpowiednie dla procesu koagulacji lub wolne dla flokulacji. 90% układów mieszania w procesie koagulacji i flokulacji wykorzystuje mieszadła obrotowe, co jest poparte długą listą referencyjną firmy.


W celu zoptymalizowania pracy mieszadeł firma SEEN uzupełnia je w układy regulacji prędkości obrotowej w celu dopasowania się do zmiennych parametrów wody. Mieszadła Milton Roy Mixing wyposażone są w wirniki z odpowiednio profilowanych cienkich łopat typu SABRE, które zapewniają bardzo efektywne (energooszczędne) mieszanie oraz trwałość mechaniczną (liczoną w dziesiątkach lat). Mieszadła wykonane są ze stali nierdzewnej S.S.316 L i nie wymagają pokrycia dodatkowym lakierem.

Przekładnie mechaniczne wypełnione są olejem dopuszczonym dla przemysłu spożywczego, co w przypadku pojawienia się nieszczelności nie skutkuje
skażeniem uzdatnianej wody.

Mieszadła: