Mobilne zestawy dozowania

Pobierz plik

Realizacja prac związanych z modernizacją lub remontem sieci wodociągowej w konsekwencji wiąże się z pojawieniem się nieczystości i bakterii. Niektóre z nich mogą być szkodliwe czy
nawet niebezpieczne dla zdrowia człowieka. W związku z tym często konieczna jest doraźna dezynfekcja sieci w różnych punktach.

W takich sytuacjach niezbędne jest zastosowanie układu dozowania czynników dezynfekujących jak np.: chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Zastosowanie układów dozujących do tego typu mediów z dala od zabudowań jest często bardzo kłopotliwe.

W tym celu zbudowano Mobilny Zestaw Dozujący produkcji AquaSEEN Sp. z o.o. umożliwiający dozowanie min. podchlorynu sodu.

Układ wyprodukowany został na bazie przyczepy samochodowej. Składa się z następujących elementów:

  • pompy dozującej o wydajności 30 l/h (możliwość zastosowania pompy dozującej o innej wydajności),
  • układu odpowietrzania (zapobiega zapowietrzeniu układu w wyniku odgazowania podchlorynu),
  • wanny ochronnej z grodziami umożliwiającymi umieszczenie 9 opakowań o pojemności 30 litrów z podchlorynem sodu (opakowania handlowe),
  • lancy ssącej umieszczanej bezpośrednio w zbiornikach z podchlorynem,
  • dwóch agregatów zasilających układ w energię elektryczną (podstawowego i rezerwowego)
  • szafy sterowniczej,
  • oświetlenia,
  • dyszy wtryskowej z przyłączem hydrantowym,

Układ został tak skonstruowany aby możliwe było przetransportowanie go do dowolnego miejsca sieci, uruchomienie własnego zasilania, podłączenie do sieci wodociągowej np. do przyłącza hydrantowego i dozowanie podchlorynu bezpośrednio do sieci wodociągowej.