Piasek filtracyjny

Piaski po wysuszeniu i ponownym przesianiu na wysokiej jakości separatorze mają zastosowanie do wypełniania filtrów przy uzdatnianiu wód pitnych i technologicznych, oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych oraz drenów melioracyjnych.

Piasek filtracyjny dostępny jest w granulacji: 0,6-0,8 ; 0,8-1,0; 1,0-1,2