23.03.2020

Kontrakt nr 27 w Radomiu

Projekty (DP)

Nasza firma wykonała w ramach zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Białostocka" w Radomiu kontrakt nr 27. Szczegóły poniżej!

Zakres wykonanej dokumentacji projektowej:

 

architektoniczno - budowlana,

technologiczna,

instalacyjna,

elektryczna,

AKPiA.

 

Przebudowa SUW pod względem technologicznym obejmuje:

 

- pobór wody ze studni głębinowej,

- napowietrzanie wody poprzez dwa mieszacze wodno-powietrzne wspomagane dwiema sprężarkami bezolejowymi,

- filtrację wody poprzez dwa zbiorniki ciśnieniowe DNZOOOmm,

- magazynowanie wody w zbiorniku V=30 m3,

- dezynfekcję wody metodą AO (utlenianie anodowe),

- końcową dezynfekcję z zastosowaniem lampy UV,

- dezynfekcję awaryjną podchlorynem sodu,

- tłoczenie wody do sieci zestawem pompowym,

- rurociągi technologiczne wraz z armaturą.

 

Roboty wykonano w terminie: od 01.12.2014 do 17.09.2015.

Wartość robót projektowych - 190 000 PLN netto.