Projekty (DP)

ZAKRES PRAC w ramach działu DP:

  • oferty techniczno-handlowe,
  • koncepcje, ekspertyzy, opinie, konsultacje,
  • badania pilotowe, testy laboratoryjne, testy obiektowe,
  • dobór technologii uzdatniania wody / oczyszczania ścieków,
  • modelowanie hydrauliczne urządzeń, sieci i instalacji,
  • analizy numeryczne, CFD,
  • projekty wykonawcze, budowlane,
  • nadzory autorskie na budowie,
  • R&D.