Pompy dozujące

Pompy dozujące przeznaczone są do bardzo dokładnego dozowania cieczy.

Zbudowane są w oparciu o jednostki napędowe zamieniające ruch obrotowy
silnika na ruch posuwisto-zwrotny nurnika lub membrany, przy sterowanej
objętości tłoczonego medium. Pozwala to na płynną regulację przepływu, który można nastawiać zarówno podczas pracy, jak i postoju pompy. Dozowanie może odbywać się w sposób ciągły lub impulsowy.

Jednostki napędowe można zestawić szeregowo do 4 (w wykonaniach specjalnych do 6) tworząc wielogłowicowe agregaty pompowe. Na jednostkach napędowych montowane są głowice o konstrukcjach dostosowanych do właściwości fizyko-chemicznych przetłaczanej cieczy. Elementy robocze głowic nurnikowych wykonane są ze stali kwasoodpornej różnych gatunków. Wykonanie nurników z ceramiki technicznej oraz głowic z tworzyw sztucznych zapewnia odporność praktycznie na każdą zasadę lub kwas. Głowice membranowe umożliwiają przetłaczanie cieczy zawierających cząstki stałe (np. mleko wapienne).

Pompy dozujące znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie proces technologiczny wymaga ciągłego lub okresowego podawania cieczy oraz przygotowania mieszanin
o ściśle określonym składzie chemicznym. Zakres zastosowań pomp obejmuje: ścieki, ciecze lepkie, ciecze zawierające środki ścierne, korozyjne, samozapalne lub radioaktywne. Wydajność znamionowa pomp może zawierać się w granicach od 0,4 cm3/min do 30000 dm3/h.

» Pompy dozujące MaxRoy A,B,D-1
» Pompy dozujące mRoy XT XW
» Pompy dozujące PRIMEROYAL P i R 
» Pompy seria G 

Podstawowe parametry pomp