Stacja przygotowania polielektrolitów

Stacja przygotowania polielektrolitów jest zestawem urządzeń przeznaczonym do automatycznego przygotowania, magazynowania i ciągłego dozowania roztworów polielektrolitów, z możliwością płynnej regulacji ilości dozowanego roztworu. SEEN Technologie Sp. z o. o. oferuje swoim klientom urządzenia do automatycznego przygotowania polimerów francuskiej firmy Milton Roy Europe.

Oferujemy następujące stacje przygotowania i dozowania polielektrolitu

Stacja Polypack AP służy do przygotowania roztworu od 1 do 5 g/l (0,1% do 0,5%) w postaci proszkowej polimeru. Trzy komory stacji: zarobowa, dojrzewania oraz komora dozowania tworzą optymalny proces ciągłego przygotowania roztworu z wydajnością żądaną przez obiekt. Czas dojrzewania polimeru limituje wydajność stacji i zawiera się w granicach od 1/2h do 2h.

Stacja Polypack AE przygotowana jest do ciągłego i automatycznego zarobu polimerów z postaci emulsji do postaci roztworu roboczego
o stężeniu 0,3 g/l do 5 g/l. Proces zapewnia realizację wszystkich niezbędnych faz przygotowania to jest: fazy mieszania, dojrzewania oraz roztworu finalnego.