Stacje pilotowe

Pobierz plik

Istnieje bardzo dużo przykładów niewłaściwego doboru technologii, urządzeń i materiałów w krajowych wodociągach. Skutkiem źle przeprowadzonej inwestycji są liczne problemy związane z eksploatacją i ekonomią stacji uzdatniania. Niewłaściwa modernizacja wodociągów odbija się niekorzystnie na konsumentach, którzy otrzymują wodę drogą i źle oczyszczoną.

Każda woda, ujmowana do celów pitnych jest inna, ma specyficzny skład. Nie można powielać rozwiązań zastosowanych w jednym miejscu na inne wodociągi. Dla uniknięcia błędów, przed podjęciem decyzji dotyczącej modernizacji istniejącej stacji wodociągowej lub budowy nowej, konieczne jest wykonanie badań technologicznych w odpowiedniej skali z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i potrzeb. Podstawowe efekty wynikające z przeprowadzenia badań pilotowych są przedstawione poniżej.

» Efekty przeprowadzania badań pilotowych