System drenażowy LEOPOLD

Seen jest firmą inżynierską wprowadzającą nowoczesne rozwiązania w obszarze ochrony środowiska, szczególnie w zakresie oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza atmosferycznego.

Proponujemy Państwu innowacyjne rozwiązanie w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków kompletne systemy drenażowe firmy LEOPOLD.

Przepływ powietrza do góry w systemach drenażowych powoduje występowanie stref obniżonego ciśnienia. Ich skutkiem może być niewystarczający przepływ przez część dysz, a nawet przepływ wsteczny.

Stworzony przez firmę LEOPOLD system drenażowy tym STM składa się z segmentów wyposażonych w kanał zawracający przepływ wody. Gwarantuje to stały i równomierny przepływ powietrza na całej powierzchni drenażu. Kanał zawracający pozwala na ponowny wpływ wody w drenażu w celu wyrównania ciśnienia w strefach, w których nastąpił jego spadek.

Wpływa to bardzo korzystnie na sprawność drenażu, dając doskonały efekt płukania, szczególnie w złożach dwu- i wielowarstwowych.

System drenażowy LEOPOLD dzięki specjalnym wewnętrznym przegrodom jest mniej "czuły" na odchyłki i może być układany z tolerancją +- 6 mm. Jest to ogromna zaleta, w szczególności, gdy system jest montowany na starych filtrach, gdzie różnice w poziomie płyt drenażowych mogą być znaczne.

System drenażowy może być wyposażony w montowaną fabrycznie nakładkę IMS (zintegrowana warstwa podtrzymująca). Jest ona montowana na górnej górnej powierzchni modułu filtracyjnego. Nakładka może być zastosowana w już istniejących systemach drenażowych LEOPOLD, zastępując istniejące warstwy podtrzymujące. Wyeliminowanie warstwy podtrzymującej pozwala zwiększyć głębokość aktywnej warstwy filtracyjnej.

Niepowtarzalna technologia, ponad 75-letnie poszukiwania, projektowanie
i doświadczenie oraz współpraca z użytkownikami gwarantuje niespotykaną sprawność procesu.


ZASTOSOWANIE:

» usuwanie mętności
» usuwanie żelaza i manganu
» usuwanie cząstek stałych w oczyszczalniach ścieków denitryfikacja
» dowolny proces oczyszczania wody i ścieków
» neutralizacja wodą wapienną

KORZYŚCI:

» usuwanie mętności
» bezproblemowa eksploatacja
» wyeliminowanie warstwy podtrzymującej
» wydłużone filtrocykle
» lekkie elementy
» ateriał HDPE odporny na korozję
» gładka powierzchnia zapobiegająca zarastaniu
» mniejsze koszty uzdatniania wody
» tańszy montaż
» polecany do filtrów o długich ciągach drenażowych
» zwiększona efektywność pracy
» poprawa czystości wody
» możliwość demontażu
» mały ciężar

ZALETY:

» szeroki zakres przepływu powietrza 18-90m3/h/m2
» niższe zróżnicowanie natężeń przepływów
» uniwersalne rozwiązanie do wszystkich typów filtrów
» brak stref "martwych"
» zwiększona efektywność pracy filtra
» łatwe łączenie modułów samozatrzaskowych
» lepiej oczyszczone złoże filtracyjne
» poprawa stabilności przepływu powietrza przez otwory drenażu
» brak konieczności stosowania warstwy podtrzymujące