Uzdatnianie wody technikami jonitowymi

Pobierz plik

Zmiękczanie

Zmiękczanie wody polega na usunięciu z wody składników powodujących jej twardość. Proces ten polega na zamianie jonów wapniowych i magnezowych, odpowiedzialnych za twardość wody, na jony sodu. Proces ten zachodzi na wymiennikach jonitowych w trakcie przepływania uzdatnianej wody przez żywicę jonowymienną. Zmiękczanie stosowane jest w celu zabezpieczenia urządzeń technologicznych, przepływowych i kotłów przed procesem osadzania się kamienia kotłowego (osady mineralne).

Demineralizacja

Demineralizacja wody polega na usunięciu z niej wszystkich kationów i anionów, pochodzących od rozpuszczonych w niej soli. Demineralizację można zrealizować na drodze:

 • odwróconej osmozy
 • wymiany jonowej

Dobór odpowiedniej metody zależy od ogólnej zawartości soli oraz wielkości zapotrzebowania w wodę. Całkowite usunięcie z wody wszystkich rozpuszczonych substancji gwarantuje jedynie zastosowanie metody wymiany jonowej. SEEN Technologie oferuje proces demineralizacji wody prowadzony na masach jonowymiennych. Pełne zautomatyzowanie procesów gwarantuje obniżenie ilości ścieków. Modernizujemy już istniejące oraz wykonujemy nowe, kompletne instalacje. W przypadku modernizacji istniejących instalacji gwarantujemy osiągnięcie większej wydajnościz linii technologicznej wymienników, dla nowych obiektów zastosowanie naszej technologii zapewnia zmniejszenie gabarytów urządzeń z zachowaniem wysokiej wydajności procesu. W naszej ofercie znajduje się wykonanie projektu, dostawy i rozruchu kompletnej instalacji. W przypadku zastosowania mas jonowymiennych zakres dostaw obejmuje:

 • układ wymienników jonowych wraz z armatura i orurowaniem
 • systemy pompowe
 • zbiorniki technologiczne
 • układ regeneracji i czyszczenia jonitów
 • neutralizacja ścieków
 • układ automatyki i sterowania

Redukcja OWO , mikrozawiesiny i zawiesiny koloidalnej

Wymagania stawiane wodzie stosowanej w energetyce jak i wodzie przeznaczonej bezpośrednio do procesów produkcyjnych są coraz wyższe. W ostatnich latach większą uwagę zaczęto przywiązywać do zawartości związków organicznych w wodzie. Dostępnych jest szereg systemów (opartych na opatentowanych sorbentach syntetycznych) przeznaczonych do redukcji związków organicznych do poziomu nawet poniżej 0,2 ppm. Systemy takie charakteryzują się prostotą i niezawodnością instalacji a stosowane sorbenty służą nie tylko do redukcji związków organicznych w wodzie ale również do ochrony ciągów podstawowych demineralizacji i membran odwróconej osmozy poprzez zapobieganie zatruciami organicznymi (redukcja utlenialności)i blokowaniu porów (redukcja mikrozawiesiny i zawiesiny koloidalnej). Ma to ogromne znaczenie w naszym kraju gdzie korzysta się głównie z wody powierzchniowej, silnie zanieczyszczonej, niestabilnej i trudnej w obróbce fizyko-chemicznej.

Oferujemy prowadzenie procesu zmiękczanie poprzez masy jonowymienne oraz w akcelatorach w procesie dekarbonizacji. Pełne zautomatyzowanie procesów gwarantuje stabilność i poprawę efektywności procesu a także obniżenie ilości ścieków technologicznych. W zakresie działalności oferujemy modernizację istniejących instalacji jak też budowę nowych, kompletnych linii technologicznych.

W przypadku modernizacji gwarantujemy osiągnięcie większej wydajności, dla nowych obiektów zastosowanie naszej technologii zapewnia zmniejszenie gabarytów urządzeń z zachowaniem wysokiej wydajności.

W naszej ofercie znajduje się wykonanie projektu, dostawy i rozruchu kompletnych instalacji. W przypadku zastosowania mas jonowymiennych zakres obejmuje:

 • układ wymienników jonowych wraz z armatura i orurowaniem
 • systemy pompowe
 • zbiorniki technologiczne
 • układ regeneracji i czyszczenia jonitów
 • neutralizacja ścieków
 • układ automatyki i sterowania

W przypadku wykorzystania akcelatora zakres obejmuje:

 • konstrukcję żelbetową lub stalową zbiornika
 • wyposażenie wewnętrzne urządzenia
 • system orurowania i armatury
 • układ automatyki i sterowania