Woda uzdatniona

Technologiami uzdatniania wody zajmujemy się od wielu lat. Realizujemy obiekty „pod klucz” obejmujące projektowanie, dokonanie uzgodnień, roboty budowlane i instalacyjne, uruchomienia i rozruchy. Wykonujemy specjalistyczne instalacje na stacjach uzdatniania wody pitnej i procesowej. Modernizujemy obiekty i instalacje łącznie z opracowaniem koncepcji i przeprowadzeniem badań oraz prób technologicznych. Dla naszych instalacji oferujemy pełen zakres usług serwisowych.

Woda od wieków determinuje nasze życie. Gasi pragnienie, nawadnia pola, napędza młyny, ale również zalewa miasta, wywołuje wojny i powoduje wędrówki ludów. Nasza cywilizacja stworzyła tysiące wielkich budowli wodnych. Przetrwały tylko te, które powstały w zrozumieniu i pokorze dla natury. AQUA SEEN pragnie rozwiązywać problemy związane z wodą: tą najczystszą pitną, wykorzystywaną w przemyśle, czy używaną do rozrywki w Aquaparkach, jak i tą przez nas zanieczyszczaną. Budujemy w zgodzie z naturą. Chcemy być inżynierami dla środowiska, inżynierami przyszłości.

System MULTIBARIERA – BIOSTABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO MIKROBIOLOGICZNE WODY

Pojęcie MULTIBARIERY zostało upowszechnione w prasie branżowej na przełomie wieków. W naszym kraju silnym propagatorem tej idei były ośrodki południowe min S.A. Rybicki i ludzie zajmujący się niezawodnością. Przez technologów praktycznie nie jest to pojęcie powszechnie wykorzystywane. Jako pojęcie MULTIBARIERY traktuje się system działań i środków przeciwdziałania pogorszeniu się jakości wody podawanej Odbiorcy. Cechą charakterystyczną systemu jest to, że oprócz wysokiego stopnia pewności działania daje on możliwość optymalizacji poszczególnych jego elementów. Szczególnie przydatne jest takie zdefiniowanie problemu, gdy występuję konieczność usuwania tzw. zanieczyszczeń trudnych lub stanowiących szczególne zagrożenie, jak np. pasożyty Giardia lamblia i Cryptosporidium parvum. W chwili obecnej nie ma jednoznacznych i uznanych schematów postępowania w celu minimalizacji ryzyka skażenia tymi pierwotniakami. Pierwszym i do tej pory jedynym działaniem w tej sprawie jest wprowadzenie bakterii Clostridium jako organizmu wskaźnikowego, który informuje o konieczności zwiększenia skuteczności procesów uzdatniania. W efekcie wprowadzenia tego zapisu - firmy wodociągowe skupiły się jedynie na stosowaniu efektywniejszych w stosunku do Clostridium metod dezynfekcji (UV, dwutlenek chloru). Rozwiązanie problemu sprowadzono do usunięcia skutku a nie przyczyny powstawania skażeń.

W chwili obecnej większość działań technologicznych skierowanych jest pod kątem spełnienia formalnych wymogów stawianych w przepisach dotyczących jakości wody, a nie zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa odbiorcom. Upadek pomysłu na wprowadzenie tzw. Water Safety Plans, który bazował właśnie na tzw. Multibarierze spowodował wyhamowanie presji na tworzenie planów poprawy efektywności działania stacji np. z punktu widzenia poprawy biostabilności wody. Dlatego też, firma AQUA SEEN proponuje pakiet wielu rozwiązań, które mogą być oferowane osobno lub w całości, tworząc synergistycznie pewną wartość dodaną - MULTIBARIERĘ.

Zobacz materiały multimedialne