Zjawisko adsorpcji

W 1771 roku szwedzki badacz Scheele odkrył zjawisko adsorpcji. Polega ono na "przytwierdzaniu" się cząsteczek do powierzchni materiału - sorbentu. Dzięki tak silnie rozwiniętej powierzchni węgiel aktywny jest znakomitym sorbentem - potrafi pochłonąć substancje w ilości blisko 20% własnej masy. Istnieją dwa podstawowe mechanizmy "przytwierdzania" się cząsteczek, tzn. chemiczny i fizyczny. Jeśli pochłaniana cząsteczka reaguje chemicznie z powierzchnią materiału, mówimy o chemisorpcji.


Jest to bardzo trwały sposób uwięzienia zanieczyszczenia, którego praktycznie nie można już uwolnić. Fizyczne przytwierdzenie cząstki (np. przez tzw. siły van der Waalsa) z reguły nie jest tak mocne. To właśnie ten drugi mechanizm jest dla nas najistotniejszy. Dzięki temu zjawisku węgiel aktywny jest niezwykle skuteczny w usuwaniu rozpuszczonych substancji o dużych cząsteczkach - a więc np. związków organicznych będących produktami metabolizmu ryb, ale także leków czy innych preparatów chemicznych stosowanych w zbiornikach. W pewnym stopniu wychwytywane są również wirusy.

W celu przywrócenia utraconych własności adsorpcyjnych węgli aktywnych poddaje się je regeneracji. Regeneracja odbywa się w w wysokiej, przekraczającej 1000 K temperaturze w specjalnych piecach aktywacyjnych. W procesie termicznym usuwane są zanieczyszczenia, które zostały zaadsorbowane przez węgiel w procesie filtracji.

SEEN Technologie projektuje i zapewnia pomoc przy projektowaniu instalacji do filtracji z wykorzystaniem węgli aktywnych. Dostarczamy informacji technicznych dotyczących wypełnienia filtrów oraz wydobycia węgla. Nasi pracownicy są obecni przy dostawach granulowanego węgla aktywnego i nadzorują jego rozładunek do filtrów oraz wydobycie złóż. Proponujemy także dostawy pełnego systemu transportu węgla oraz adsorbery wykorzystywane w systemach uzdatniania wody pitnej. Są one stosowane przede wszystkim w stacjach uzdatniania wód podziemnych i pracują w ponad 30 wodociągach.

Zapewniamy kompleksową obsługę związaną z prowadzeniem reaktywacji we własnych centrach oraz pomoc inżynierską przy budowaniu centrum reaktywacji u użytkownika. Listy referencyjne są dostępne w naszych biurach.