O firmie

AQUA SEEN to grupa pasjonatów zajmujących się uzdatnianiem wody od ponad 20 lat.

Wiele osób z naszego grona pracowało z wykorzystaniem różnych technologii i dzisiaj możemy śmiało oferować to, co najlepsze, tak w zakresie produktów, urządzeń jak i kompletnych rozwiązań technologicznych i technicznych. Czas i doświadczenia nauczyły nas pokory w stosunku do rzeczywistości i natury.

Każdy projekt traktujemy indywidualnie, a cel podstawowy i niezmienny to uzyskać oczekiwaną jakość wody.

Firma AQUA SEEN Spółka z o.o. powstała z wydzielenia Działu Wody Pitnej oraz Działu Urządzeń ze struktur SEEN Technologie Sp. z o.o. w celu podniesienia specjalizacji i stworzenia skuteczniejszej oferty dla rynku uzdatniania wody komunalnej.

Dzisiaj AQUA SEEN ma także wymiar międzynarodowy. Jesteśmy partnerem handlowym największych firm technologicznych świata (m. in. z USA, Niemiec, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii i Włoch) oraz potrafimy skutecznie współpracować z międzynarodowymi koncernami w oparciu o światowe standardy jakości.

Zespół AQUA SEEN

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP

Podstawowymi celami jakości w AQUA SEEN Sp. z o.o. jest realizacja specjalistycznych usług w zakresie uzdatniania wody, doskonalenia ofertowanych usług zgodnie z wymogami, potrzebami i oczekiwaniami klientów, ciągła poprawa współpracy ze wszystkimi kontrahentami, dostawcami oraz pracownikami na wszystkich szczeblach organizacyjnych, a także wykorzystywanie szans oraz ograniczanie ryzyka, gwarantujących jakość i bezpieczeństwo, spełniających wymagania i oczekiwania Klientów, wymagania prawne i inne oraz wymagania Stron Zainteresowanych.

Firma zajmuje się projektowaniem i realizacją inwestycji dotyczących uzdatniania wody i serwisami, dlatego też ważnym celem jest zapobieganie wypadkom, a także incydentom w zakresie BHP, minimalizowanie ryzyka ich wystąpienia oraz stworzenie i utrzymanie zdrowego, bezpiecznego środowiska dla pracowników, gości, podwykonawców i innych Stron Zainteresowanych, których dotyczą działania firmy.

Uznając jakość jako środek osiągania zadowolenia klientów w zakresie realizowanych inwestycji i świadczonych usług, podporządkowaliśmy wszelkie działania naszego przedsiębiorstwa kryteriom jakościowym i jednocześnie przyjęliśmy jakość jako koncepcję zarządzania, opartą na ciągłym doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością, w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności na wszystkich szczeblach i we wszystkich dziedzinach. Bierzemy odpowiedzialność za zapobieganie obrażeniom i złym stanom zdrowia związanym z wykonywaną pracą oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym; za rozwijanie i stosowanie skutecznych i kontrolowanych systemów, standardów i procedur bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) adekwatnych do ryzyka związanego z działaniami biznesowymi firmy; za identyfikowanie zagrożeń i czynników szkodliwych, ich oceny i podejmowania działań w celu ograniczania ryzyka zawodowego; za monitoring podwykonawców oraz podnoszenie ich świadomości w zakresie BHP w trakcie realizowanych dla nas inwestycji, a także konsultowanie i uczestnictwo pracowników oraz podwykonawców w zakresie opracowania, planowania, wdrażania, oceny wyników i działań na rzecz poprawy systemu zarządzania BHP.

Zapewnimy, aby czynniki: ludzki, organizacyjny i techniczny były angażowane do realizacji usług uzdatniania wody oraz serwisów, przy zachowaniu kontroli nakierowanej na zapobieganie niezgodnościom na wszystkich etapach realizacji procesów, a także zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania obrażeniom i złym stanom zdrowia w miejscu pracy. Podejmujemy działania zmierzające do zminimalizowania zagrożeń i ryzyka wypadków przy pracy praz ryzyka chorób zawodowych, poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów oraz wdrożenie procesu konsultacji i uczestnictwa pracowników na rzecz poprawy systemu BHP.

Zaangażowanie i współodpowiedzialność wszystkich pracowników oraz funkcjonujący i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: PN – EN ISO 9001:2015 oraz PN – EN ISO 45001:2018 jest gwarancją osiągnięcia sukcesu przez firmę na wszystkich polach jej działania.

Doświadczenie Ponad 55 lat istnienia na rynku
Referencje Blisko 1500 realizacji
Biura projektów Zespół projektantów i technologów
Wykonawstwo Instalacje sanitarne, mechaniczne, elektryczne i AKPiA
Serwis Grupa rozruchowa i serwis
R&D Własne opracowania i patenty