Urządzenia (DDU)

Dostawa zestawów dozujących do zakładu produkcji bioetanolu Termin realizacji: 2020 Zakres prac: Zadanie polegało na projekcie, wykonaniu oraz dostawie 11 zestawów dozujących zabudowanych w formie samonośnych skidów. Wydajność pomp to maksymalnie 3552 [dm3] przy ciśnieniu pracy 6,0 bar. Część z urządzeń pracuje w strefie EX.
Dostawa Mobilnego Zestawu Dozującego Termin realizacji: Listopad 2020 Zakres prac: Zadanie polegało na dostawie Mobilnego Zestawu Dozującego który pełni funkcję stacji dezynfekcji ścieków pochodzących ze szpitala tymczasowego w Płocku powołanego na potrzeby pomocy pacjentom z SARS-CoV-2.
Produkcja oraz dostawa stacji przygotowania roztworu mocznika Termin realizacji: Lipiec 2020 Zakres prac: Zakres zadania obejmował projekt, produkcję oraz dostawę stacji przygotowania roztworu mocznika. Zestaw został dostarczony do jednego z zakładów produkcyjnych Inwestora w Rumunii.
Produkcja oraz dostawa mieszadeł bocznych Termin realizacji: Czerwiec 2020 Zakres prac: Zadanie polegało na doborze oraz produkcji mieszadeł bocznych do dwóch zbiorników technologicznych o objętości 25,0 [m3] każdy wykonanych z termoplastycznych tworzyw sztucznych (PE100). Medium w zbiornikach to ścieki technologiczne z osadem.