Wybrane realizacje

Dział projektowy

1. Przeprowadzenie oceny stanu technicznego instalacji technologicznych eksploatowanych w Zakładzie Północnym

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M.St. Warszawie S.A.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację węzła przygotowania i dozowania mleka wapiennego na terenie SUW Zawada

Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

3. Przeprowadzenie oceny stanu technicznego instalacji technologicznych eksploatowanych w Zakładzie Centralnym

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M.St. Warszawie S.A.

4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację instalacji osadów pokoagulacyjnych na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M.St. Warszawie S.A.

5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji przygotowania i dozowania węgla pylistego na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M.St. Warszawie S.A.

6. Opracowanie projektu „Budowa nowego budynku Stacji Uzdatniania wody „Szeligi” wraz z rozbiórką istniejącego budynku. Remont istniejącego oraz budowa nowego zbiornika magazynowego wody uzdatnionej o objętości V=300m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Inwestor: ROKLA Construction & Consulting Sp. z o.o.

7. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację układu trzech generatorów dwutlenku chloru w budynku Zakładu Chlorowania, zlokalizowanym przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, na terenie dzielnicy Ochota wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M.St. Warszawie S.A.

Okres realizacji: marzec 2016-grudzień 2016