Wybrane realizacje

Dział serwisowy

1. Dostawa i montaż części zamiennych do chloratorów i inżektorów z serii V 10k oraz V2020 firmy Evoqua dla potrzeb instalacji dezynfekcji wody w chlorowni

Inwestor: Wydział Gospodarki Wodnej, Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Okres realizacji: 21.10.2022

2. Przegląd instalacji magazynowania i dawkowania wody amoniakalnej kotła nr 12

Inwestor: PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o.

Okres realizacji: 29.05.2023

3. Serwisowanie instalacji dezynfekcji wody z podziałem na zadania:

– serwis odparowalników chloru ALLDOS
– serwis generatorów dwutlenku chloru Wallace&Tiernan (Evoqua)
– serwis chloratorów Wallace&Tiernan (Evoqua)

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M.St. Warszawie S.A.

Okres realizacji: 01.09.2023-30.11.2023

4. Przegląd i czyszczenie skruberów oraz kanałów wentylacyjnych i wentylatorów (instalacja neutralizacji chloru wodorotlenkiem sodu)

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M.St. Warszawie S.A.

Okres realizacji: 01.06.2023-30.09.2023

5. Serwis instalacji ozonowania firmy Ozonia oraz urządzeń współpracujących (Veolia) w Budynku ozonowania Pośredniego i Filtrów Węglowych

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M.St. Warszawie S.A.

Okres realizacji: 01.11.2023-31.12.2023

6. Wymiana generatorów dwutlenku chloru w ZPW Miediwe (generatory firmy Wallace & Tiernan)

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Szczecinie

Okres realizacji: 15.07.2022-30.03.2023

7. Przegląd chlorowni w oparciu o urządzenia firmy Wallace & Tiernan (Evoqua):

– serwis odparolawnika chloru z urządzeniami współpracującymi
– przegląd instalacji chlorowej wraz z próba ciśnieniową

Inwestor: MAHLE Polska Sp. z o.o. Poland Sp. z o.o.

Okres realizacji: 22.06.2023

8. Przeglądy techniczne i konserwacja (wraz z wymianą na fabrycznie nowe zużytych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych) w instalacjach wytwarzania (w oparciu o kwas solny i chloryn sodu) i dozowania dwutlenku chloru, z urządzeniami produkcji Wallace & Tiernan GMbh i Dosparo Milton Roy oraz Schneider, eksploatowanych w ZWiK sp. z o.o. Łódź, znajdujących się w nw. obiektach Wydziału Produkcji Wody – umowa 2 letnia

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi Sp. z o.o.

Okres realizacji: 01.01.2023-31.12.2024

9. Przegląd okresowy generatorów dwutlenku chloru firmy Wallace & Tiernan (Evoqua) dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole – umowa 2 letnia

Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Opole

Okres realizacji: 01.01.2023-31.12.2024