Nowy adres rejestrowy firmy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 24.06.2024 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki AQUA SEEN Sp. z o.o.

Nowy adres siedziby firmy to ul. Ostrobramska 95, 04-118 Warszawa

Pozostałe dane Spółki, takie jak KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, począwszy od 25.06.2024 r., prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres. Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Spółki pozostaje bez wpływu na ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.

Prezes Zarządu – Jacek Tokarczyk